HAKKIMIZDA

u0130u015fletme Kulu00fcbu00fc, 1999 yu0131lu0131nda bir grup giriu015fimci Yu0131ldu0131zlu0131 tarafu0131ndan kurulan ve u00e7alu0131u015fmalaru0131nda ilk gu00fcnku00fc azmi korumaya u00f6zen gu00f6steren bir u00f6u011frenci kulu00fcbu00fcdu00fcr. Yu0131ldu0131z Teknik u00dcniversitesiu2019nin en bu00fcyu00fck ve iu015f kariyer kulu00fcbu00fc olmanu0131n yanu0131 su0131ra, her yu0131l artan prestijiyle Tu00fcrkiyeu2019nin en u00f6nemli u00f6u011frenci kulu00fcplerinin arasu0131ndadu0131r. u00d6u011frencilerin u00fcniversitedeki geliu015fimlerine katku0131 sau011flama amacu0131yla iu015f, kariyer ve biru00e7ok sosyal alanda geru00e7ekleu015ftirdiu011fi u00e7alu0131u015fmalarla adu0131ndan su0131ku00e7a su00f6z ettirmektedir. u00dcniversiteli olma bilincini tau015fu0131yan u00f6u011frencileri bu00fcnyesinde baru0131ndu0131ran ve her yu0131l ailesini geniu015fletmeyi kendine ilke edinen u0130u015fletme Kulu00fcbu00fc, sosyal u00e7alu0131u015fmalaru0131nu0131n yanu0131 su0131ra birbirinden nitelikli kariyer organizasyonlaru0131na da ev sahipliu011fi yapmaktadu0131r.

Kalite

Etkinliklerimizde, planlaru0131mu0131zda ve giriu015feceu011fimiz iu015flerin tu00fcmu00fcnde kalite hep u00f6n plandadu0131r. u201cu0130u015fletme Kulu00fcbu00fcu2019nde kalitesiz hiu00e7bir u015fey yapu0131lamaz.u201d ilkesini tau015fu0131maktayu0131z.

Yaratu0131cu0131lu0131k

Yu0131ldu0131z u0130u015fletme Kulu00fcbu00fc, geleneksel etkinliklerinin yanu0131 su0131ra bu etkinliklere kattu0131u011fu0131 yeniliklerle, yaratu0131cu0131 fikirlerle de u00f6n plana u00e7u0131kmaktadu0131r. Bu geleneksel etkinliklerin yanu0131nda yine yaratu0131cu0131 fikirler sonucu ortaya u00e7u0131kan farklu0131 ve ses getiren giriu015fimlerle de u0130u015fletme Kulu00fcbu00fc karu015fu0131nu0131za u00e7u0131kmaktadu0131r.

Su00fcreklilik

Etkinliklerimizin, u00e7alu0131u015fmalaru0131mu0131zu0131n, iliu015fkilerimizin; ku0131sacasu0131 kulu00fcbu00fcmu00fczu00fcn su00fcrekliliu011fi her u015feyden u00f6nce gelmektedir.

Misyonumuz

Kulu00fcbu00fcmu00fcz; ilkeli ve azimli u00e7alu0131u015fma arzusuyla, ileriye sau011flu0131klu0131 bakabilen, u00fcniversiteli olma bilincini tau015fu0131yan u00f6u011frencileri bu00fcnyesinde baru0131ndu0131ran ve birbirinden nitelikli kariyer organizasyonlaru0131na ev sahipliu011fi yapan bir kulu00fcptu00fcr. Aktivitelerimizde, planlaru0131mu0131zda ve giriu015feceu011fimiz iu015flerin tu00fcmu00fcnde kalite hep u00f6n planda tutularak, alu0131nan tu00fcm kararlar, en ince ayru0131ntu0131su0131na kadar du00fcu015fu00fcnu00fclu00fcp you011fun beyin fu0131rtu0131nalaru0131 su00fcrecinden geu00e7tikten sonra hayata geu00e7irilmektedir. Misyonumuz, iu015f ve kariyer kulu00fcbu00fc olmanu0131n verdiu011fi sorumlulukla; iu015f, basu0131n, yayu0131n, medya, ku00fcltu00fcr, sanat, ekonomi ve gu00fcncel hayattaki, ku0131sacasu0131 kariyer alanu0131ndaki birikimlerini en iyi u015fekilde takipu00e7ilerine aktarmaktadu0131r.

Vizyonumuz

Bu00fcnyesinde bulundurduu011fu geniu015f bir kitleyle bau015faru0131yu0131 hedefleyen, u00f6zgu00fcnlu00fck ve su00fcreklilik ilkelerini benimseyen, her zaman geu00e7miu015finden aldu0131u011fu0131 deneyimlerle ileriye kararlu0131lu0131kla bakabilen Yu0131ldu0131z Teknik u00dcniversitesinde 19 yu0131ldu0131r bau015faru0131lu0131 organizasyonlara imza atan ve atmaya devam edecek olan; yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131n ufkunda, kararlu0131lu0131u011fu0131nu0131 su00fcrdu00fcrerek, u201cEn Prestijli u00d6u011frenci Kulu00fcbu00fcu201d unvanu0131na yaku0131u015fan bir u015fekilde yaptu0131u011fu0131 ve yapacau011fu0131 aktivitelerle prestijini arttu0131rmaktu0131r.

20.Du00f6nem Yu00f6netim Kurulu

Benimsediu011fi deu011ferli ilkeler u0131u015fu0131u011fu0131nda bu sene 20. Du00f6nem olarak faaliyet gu00f6steren kulu00fcbu00fcmu00fcz, mevcut projelerin ve aktivitelerin daha bau015faru0131lu0131 hala getirilmesi iu00e7in you011fun u00e7alu0131u015fmalar yu00fcru00fctmeye devam etmektedir. Geu00e7miu015f du00f6nemde bu ailenin bir paru00e7asu0131 olan herkese duyulan saygu0131nu0131n yanu0131 su0131ra kulu00fcp adu0131na alu0131nacak olan her kararda 20. yu0131lu0131n heyecanu0131nu0131 hissetmek mu00fcmku00fcndu00fcr. Yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131 ve kaliteyi esas alan etkinliklerimizin, u00e7alu0131u015fmalaru0131mu0131zu0131n, iliu015fkilerimizin ku0131sacasu0131 kulu00fcbu00fcmu00fczu00fcn su00fcrekliliu011fi her u015feyden u00f6nce gelmektedir. Ailemizde yer alan ve kulu00fcbu00fc benimseyen isimler deu011fiu015fmiu015f ve deu011fiu015fecek olsa da Yu0131ldu0131z u0130u015fletme Kulu00fcbu00fc, kaliteli u00e7izgisi ve u00e7alu0131u015fmalaru0131yla 20. yu0131lu0131nda da Yu0131ldu0131z Teknik u00dcniversitesiu2019nin gururu olmaya devam edecektir

top